Mới cập nhật
  • Đây là bài viết đầu tiên của mình/em ở BuildGreen, hiện tại mình/em đang có dự định là làm đồ án về LCA software, nhưng đang gặp ít khó khăn, hy vọng nhận được sự gíup đỡ từ mọi người !
    Đây là bài viết đầu tiên của mình/em ở BuildGreen, hiện tại mình/em đang có dự định là làm đồ án về LCA software, nhưng đang gặp ít khó khăn, hy vọng nhận được sự gíup đỡ từ mọi người !
    Love
    2
    0 Bình luận 0 Shares 299 xem
Xem thêm