5 Chiến Lược Chính Để Đạt Được Mục Tiêu Nước Ròng Bằng 0
1️⃣ Thêm hệ thống thu nước mưa hoặc thu gom nước mưa
Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước của thành phố là thu gom nước mưa và nước mưa từ các trận mưa. Bằng cách thu nước mưa từ mái nhà và nước mưa từ khu vực, các tòa nhà có thể bổ sung nguồn cung cấp nước cho các mục đích không dùng để uống như tưới cây, xả toilet, và hệ thống làm mát, hoặc họ có thể tái tiêm nước mưa đã được xử lý trở lại nguồn nước của khu vực.
2️⃣ Triển khai hệ thống tái sử dụng nước xám hoặc nước đen tại chỗ
Nước thải được thu gom từ các nguồn như bồn rửa, vòi sen, giặt giũ, và toilet có thể được tái chế và tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong tòa nhà. Thông qua các quy trình xử lý như lọc tiên tiến và khử trùng, các hệ thống nước xám và nước đen có thể tái sử dụng lên đến 95% nước thải của tòa nhà và sản xuất nước thải an toàn cho việc tưới cây, xả toilet, và các ứng dụng không dùng để uống khác.
3️⃣ Lắp đặt các thiết bị có lưu lượng thấp và các thiết bị tiết kiệm nước
Một cách đơn giản nhưng có tác động lớn để bảo tồn nước trong các tòa nhà là lắp đặt các thiết bị có lưu lượng thấp và các thiết bị tiết kiệm nước. Từ vòi nước và vòi sen đến toilet và máy giặt, các thiết bị và đồ dùng hiện đại, nâng cấp được thiết kế để giảm thiểu lượng nước tiêu thụ mà không làm giảm hiệu suất.
4️⃣ Kết hợp các yếu tố cảnh quan bản địa và xeriscaping
Cảnh quan đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nước xung quanh các tòa nhà, đặc biệt ở những khu vực dễ bị hạn hán và khan hiếm nước. Xeriscaping, bao gồm việc sử dụng các loại cây chịu hạn và giảm thiểu các đặc điểm cảnh quan cần nhiều nước, có thể giảm đáng kể nhu cầu nước ngoài trời.
5️⃣ Sử dụng hệ thống giám sát và quản lý nước
Hệ thống giám sát thời gian thực và quản lý nước thông minh cho phép nhận diện chủ động các rò rỉ, hiệu quả kém, và tiêu thụ quá mức trong các tòa nhà.
https://jokaso.com.vn/

5 Chiến Lược Chính Để Đạt Được Mục Tiêu Nước Ròng Bằng 0 1️⃣ Thêm hệ thống thu nước mưa hoặc thu gom nước mưa Một trong những chiến lược hiệu quả nhất để giảm sự phụ thuộc vào nguồn nước của thành phố là thu gom nước mưa và nước mưa từ các trận mưa. Bằng cách thu nước mưa từ mái nhà và nước mưa từ khu vực, các tòa nhà có thể bổ sung nguồn cung cấp nước cho các mục đích không dùng để uống như tưới cây, xả toilet, và hệ thống làm mát, hoặc họ có thể tái tiêm nước mưa đã được xử lý trở lại nguồn nước của khu vực. 2️⃣ Triển khai hệ thống tái sử dụng nước xám hoặc nước đen tại chỗ Nước thải được thu gom từ các nguồn như bồn rửa, vòi sen, giặt giũ, và toilet có thể được tái chế và tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong tòa nhà. Thông qua các quy trình xử lý như lọc tiên tiến và khử trùng, các hệ thống nước xám và nước đen có thể tái sử dụng lên đến 95% nước thải của tòa nhà và sản xuất nước thải an toàn cho việc tưới cây, xả toilet, và các ứng dụng không dùng để uống khác. 3️⃣ Lắp đặt các thiết bị có lưu lượng thấp và các thiết bị tiết kiệm nước Một cách đơn giản nhưng có tác động lớn để bảo tồn nước trong các tòa nhà là lắp đặt các thiết bị có lưu lượng thấp và các thiết bị tiết kiệm nước. Từ vòi nước và vòi sen đến toilet và máy giặt, các thiết bị và đồ dùng hiện đại, nâng cấp được thiết kế để giảm thiểu lượng nước tiêu thụ mà không làm giảm hiệu suất. 4️⃣ Kết hợp các yếu tố cảnh quan bản địa và xeriscaping Cảnh quan đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nước xung quanh các tòa nhà, đặc biệt ở những khu vực dễ bị hạn hán và khan hiếm nước. Xeriscaping, bao gồm việc sử dụng các loại cây chịu hạn và giảm thiểu các đặc điểm cảnh quan cần nhiều nước, có thể giảm đáng kể nhu cầu nước ngoài trời. 5️⃣ Sử dụng hệ thống giám sát và quản lý nước Hệ thống giám sát thời gian thực và quản lý nước thông minh cho phép nhận diện chủ động các rò rỉ, hiệu quả kém, và tiêu thụ quá mức trong các tòa nhà. https://jokaso.com.vn/
Love
2
0 Bình luận 0 Shares 641 xem