CapitaLand tính rót 110 triệu USD vào Việt Nam tìm quỹ đất đón sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng.
Chuyên gia từ CapitaLand Investment đánh giá miền Bắc Việt Nam sẽ là địa điểm ưa thích được các công ty sản xuất Trung Quốc dịch chuyển chuỗi cung ứng.
CapitaLand Investment, một công ty quản lý bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore, đang lên kế hoạch đầu tư tới 110 triệu USD vào Việt Nam để xây dựng hoặc mua lại các nhà máy sản xuất, đón đầu xu hướng di chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, theo Nikkei Asia.
CapitaLand tính rót 110 triệu USD vào Việt Nam tìm quỹ đất đón sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Chuyên gia từ CapitaLand Investment đánh giá miền Bắc Việt Nam sẽ là địa điểm ưa thích được các công ty sản xuất Trung Quốc dịch chuyển chuỗi cung ứng. CapitaLand Investment, một công ty quản lý bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore, đang lên kế hoạch đầu tư tới 110 triệu USD vào Việt Nam để xây dựng hoặc mua lại các nhà máy sản xuất, đón đầu xu hướng di chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, theo Nikkei Asia.
Love
1
1 Bình luận 0 Shares 580 xem