• Hệ thống truyền tải nước mưa tái tạo (RSC) là một công cụ mạnh mẽ để quản lý dòng chảy nước trong đô thị. Kết hợp cát, dăm gỗ, thảm thực vật bản địa, đá cuội (với đá cuội lớn hoặc tảng đá) và các hồ nước nông, các hệ thống RSC xử lý, thẩm thấu và truyền tải nước mưa một cách hiệu quả. Những hệ thống này được thiết kế để xử lý nước trong khi giảm thiểu xói mòn, thúc đẩy các cảnh quan đô thị bền vững và kiên cố.

  #hatangxanh
  #buildgreen
  #jokasovietnam
  Hệ thống truyền tải nước mưa tái tạo (RSC) là một công cụ mạnh mẽ để quản lý dòng chảy nước trong đô thị. Kết hợp cát, dăm gỗ, thảm thực vật bản địa, đá cuội (với đá cuội lớn hoặc tảng đá) và các hồ nước nông, các hệ thống RSC xử lý, thẩm thấu và truyền tải nước mưa một cách hiệu quả. Những hệ thống này được thiết kế để xử lý nước trong khi giảm thiểu xói mòn, thúc đẩy các cảnh quan đô thị bền vững và kiên cố. #hatangxanh #buildgreen #jokasovietnam
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Shares 603 xem
 • Thiết kế đô thị nhạy cảm với nước (Water Sensitive Urban Design - WSUD) có nghĩa là thiết kế HỢP NHẤT với nước khi lập kế hoạch phát triển mới. Nhưng nó hoạt động như thế nào?

  1. Thu thập và xử lý nước mưa: Thay vì cho nước mưa chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước, WSUD sử dụng các công nghệ như hố thu nước mưa, hồ chứa hoặc hệ thống thoát nước mưa để thu gom và xử lý nước mưa. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ thống thoát nước công cộng và giảm nguy cơ ngập lụt.

  2. Tăng cường việc thấm nước: WSUD khuyến khích việc sử dụng các vật liệu thấm nước như cỏ lúa, vật liệu thoát nước và hệ thống thoát nước mặt đất để giúp nước thấm vào đất thay vì chảy vào hệ thống thoát nước.

  3. Xử lý nước thải: WSUD cũng tập trung vào việc xử lý nước thải từ các nguồn khác nhau như gia đình, doanh nghiệp và cơ sở công cộng bằng cách sử dụng hệ thống xử lý nước thải cục bộ, hồ tiêu biểu và các biện pháp khác.

  4. Tạo không gian xanh: WSUD thúc đẩy việc tạo ra các không gian xanh như công viên, vườn hoa và khu vực cây xanh để hấp thụ nước mưa, cải thiện chất lượng không khí và tạo ra môi trường sống lành mạnh cho cư dân.

  5. Cộng đồng hòa nhập: WSUD thường liên quan đến việc tạo ra các chương trình giáo dục và tham gia cộng đồng để tăng cường nhận thức về vấn đề nước và khuyến khích hành động từ phía cộng đồng.

  Tổng quan, WSUD là một phương pháp toàn diện trong việc quản lý nước trong đô thị, kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật, môi trường và cộng đồng để tạo ra các khu đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
  https://hatangxanh.vn
  Thiết kế đô thị nhạy cảm với nước (Water Sensitive Urban Design - WSUD) có nghĩa là thiết kế HỢP NHẤT với nước khi lập kế hoạch phát triển mới. Nhưng nó hoạt động như thế nào? 1. Thu thập và xử lý nước mưa: Thay vì cho nước mưa chảy trực tiếp vào hệ thống thoát nước, WSUD sử dụng các công nghệ như hố thu nước mưa, hồ chứa hoặc hệ thống thoát nước mưa để thu gom và xử lý nước mưa. Điều này giúp giảm áp lực lên hệ thống thoát nước công cộng và giảm nguy cơ ngập lụt. 2. Tăng cường việc thấm nước: WSUD khuyến khích việc sử dụng các vật liệu thấm nước như cỏ lúa, vật liệu thoát nước và hệ thống thoát nước mặt đất để giúp nước thấm vào đất thay vì chảy vào hệ thống thoát nước. 3. Xử lý nước thải: WSUD cũng tập trung vào việc xử lý nước thải từ các nguồn khác nhau như gia đình, doanh nghiệp và cơ sở công cộng bằng cách sử dụng hệ thống xử lý nước thải cục bộ, hồ tiêu biểu và các biện pháp khác. 4. Tạo không gian xanh: WSUD thúc đẩy việc tạo ra các không gian xanh như công viên, vườn hoa và khu vực cây xanh để hấp thụ nước mưa, cải thiện chất lượng không khí và tạo ra môi trường sống lành mạnh cho cư dân. 5. Cộng đồng hòa nhập: WSUD thường liên quan đến việc tạo ra các chương trình giáo dục và tham gia cộng đồng để tăng cường nhận thức về vấn đề nước và khuyến khích hành động từ phía cộng đồng. Tổng quan, WSUD là một phương pháp toàn diện trong việc quản lý nước trong đô thị, kết hợp giữa các giải pháp kỹ thuật, môi trường và cộng đồng để tạo ra các khu đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. https://hatangxanh.vn
  Love
  1
  0 Bình luận 0 Shares 467 xem 25